Zwroty i wymiana

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas poprzez e-mail: sklep@pannaceum.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejsze umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.